Datos curiosos sobre bebés

¿Sabías que cada 3 segundos nace un bebé en mundo?